Silo 120 tấn

  • Đường kính: 3200mm
  • Cao thân: 9000mm
  • Thang ngoài
  • Bên trong sơn xám
  • Bên ngoài sơn 1 lớp chổng ri + 2 lớp sơn màu
0903 815 257
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon